Görme EngellilerDerslik Sayısı: 43
Öğretmen Sayısı: 72
Öğrenci Sayısı: 1568

ORTAK SINAVLARDA 8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ

Ortak sınavlar, birinci günde tek oturumda üç ders sınavı (Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi), ikinci günde yine tek oturumda üç ders sınavı (fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil) olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanacaktır. Her bir ders yazılısı için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacaktır. Sınav araları 30’ar dakika olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç sınava; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacaktır. Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç  gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her bir ders sınavı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.   Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü silinmeyen bir kalemle imzalayacaktır.